+382 30 317 786 info@marina-bar.me

Kontakt

ADRESA
AD MARINA BAR, Obala 13.jula bb
Bar, Crna Gora

 

VHF CHANNEL 09

 

RECEPCIJA

Telefon: +382 30 317 786

Mob Tlf/Viber: +382 69 199 979

Tehnička podrška/ rezervacija veza:

info@marina-bar.me

info2@marina-bar.me 

Ulazna rampa: +382 63 212 050

Mornar/Security : +382 69 151 018

MARINA UPRAVA

Telefon: +382 30 315 166

Fax: +382 30 315 166

E-mail: marinabar@marina-bar.me

 

Menadžment tim:

 

Capt. Radovan Orlandić, Izvršni Direktor

e-mail: marinabar@marina-bar.me

mr Mirjana Stanović, Sekretar Društva

e-mail: mstanovic@marina-bar.me

mr Tomislav Capt. Markolović, direktor komercijalno- tehničkog sektora

e-mail: tmarkolovic@marina-bar.me

Aleksa Ćorić, direktor finansijskog sektora

e-mail: acoric@marina-bar.me

mr Danijela Orlandić, direktor sektora marketing

e-mail: dorlandic@marina-bar.me

dr Milan Ćetković, savjetnik ID

e-mail: mcetkovic@marina-bar.me

dr Vojo Bojović, savjetnik za bezbijednost i ISPS Code

e-mail: vbojovic@marina-bar.me

Imate pitanje? Pišite nam.