+382 30 317 786 info@marina-bar.me
Certification Process AD Marina Bar

Certification Process AD Marina Bar

AD Marina Bar postala je dobitnik veoma važnih međunarodnih sertifikata kao što su ISO 9001:2015 i ISO  14001:2015 vezano za implementaciju Integrisanog sistema koji obuhvata Sistem menadžmenta kvalitetom i Sistem upravljanja zaštitom i aspektima životne sredine, kao...
Blue Flag Program

Blue Flag Program

  What is Blue Flag programme? AD Marina Bar has been awarded a Blue Flag in June 2017. The Blue Flag is an environmental awardgiven to marinas making a special effort to implement sound management with respect to the localenvironment and nature, and providing users...