+382 30 317 786 info@marina-bar.me

Kontakt

AD MARINA BAR

Telefon/ Fax: +382 30 315 166
E-mail: marinabar@marina-bar.me 

ADRESA

AD MARINA BAR, 
Obala 13. jula bb
Bar, Crna Gora

VHF CHANNEL 09

RECEPCIJA

Telefon: +382 30 317 786
Rezervacija veza / tehnička podrška :
info@marina-bar.me
info2@marina-bar.me 
Mornar / Security :  +382 69 181 323
+382 69 151 018

 

AD MARINA BAR – UPRAVA:

Željko Stojović, Izvršni direktor

e-mail: marinabar@marina-bar.me

e-mail: zstojovic@marina-bar.me

mr Mirjana Stanović, Sekretar Društva

e-mail: mstanovic@marina-bar.me

mr Tomislav Capt. Markolović, Direktor komercijalno-tehničkog sektora

e-mail: tmarkolovic@marina-bar.me

Aleksa Ćorić, Direktor finansijskog sektora

e-mail: acoric@marina-bar.me

mr Danijela Orlandić, Direktor sektora marketing

e-mail: dorlandic@marina-bar.me

dr Milan Ćetković, Savjetnik izvršnog direktora

e-mail:  mcetkovic@marina-bar.me

Rajko Ljubenko, Savjetnik izvršnog direktora

e-mail: rljubenko@marina-bar.me

mr Sanja Papan, Poslovni sekretar

e-mail: spapan@marina-bar.me

Tel / Fax : +382 30 315 166

Imate pitanje? Pišite nam.

10 + 5 =