+382 30 317 786 info@marina-bar.me

Procedura dolaska plovila u Marinu Bar

I Korak – Prijava u Luci Bar

Kapetan plovila je obavezan da prije ulaska na vez u marinu Bar plovilom ode u Luku Bar, putnički terminal da obavi carinsku i policijsku kontrolu, dobije vinjetu-Slobodan saobraćaj teritorijalnim vodama Crne Gore.

Potrebna dokumenta:

  1. Registracija plovila
  2. Skiperska licenca
  3. Lista posade i putnika
  4. Osiuranje
  5. Ovlašćenje vlasnika plovila
  6. Za boravak životinja na brodu potrebno je imati veterinarski document izdat od autorizovane institucije države vlasnika životinje.

II Korak – Dolazak u Marinu Bar

Kada ste završili prijavu, proslijedite u marinu Bar na Vaš rezervisan vez.

Svaki dolazak u marinu Bar mora biti najavljen marini na kanal VHF 09 ili telefonom +38230317786

Kapetan broda je obavezan da najavi dolazak Recepciji marine i da prezentuje identifikaciona dokumenta, dokumenta od plovila i listu posade i putnikai, zuzev ako brod ima godišnji vez u marini).

Procedura dolaska u Marinu Bar