+382 30 317 786 info@marina-bar.me

Skupština Akcionara

VIII Vanredna skupstina akcionara AD Marina Bar

VII Vanredna skupstina akcionara AD Marina Bar

Dnevni red za VII Vanrednu Skupstinu akcionara-AD Marina Bar

Informacija o rezultatima glasanja na XXI redovnoj skupstini akcionara

XXI Redovna Skupstina akcionara AD Marina Bar-30.06.2022..g

Proširenje dnevnog reda XX redovne skupstine akcionara

XX REDOVNA SKUPSTINA AKCIONARA-materijal

Glasacki-listici-za-XX-redovnu-Skupstinu-akcionara-AD-Marina-Bar

Dnevni red za XX Redovnu skupstinu akcionara AD Marina Bar

Informacija o rezultatima glasanja XIX redovne skupstine akcionara

Informacija o rezultatima glasanja na VI vanrednoj Skupstini akcionara