+382 30 317 786 info@marina-bar.me

Skupština Akcionara

Glasacki listići za XX redovnu skupstinu akcionara

Proširenje dnevnog reda XX redovne skupstine akcionara

XX REDOVNA SKUPSTINA AKCIONARA-materijal

Dnevni red za XX Redovnu skupstinu akcionara AD Marina Bar

XX Redovna skupstina akcionara - materijal

Informacija o rezultatima glasanja XIX redovne skupstine akcionara