+382 30 317 786 info@marina-bar.me

Tehnički servis

TEHNIČKI SERVIS OBUHVATA:

  • Održavanje i popravka motora
  • Radovi čišćenja plovila
  • Radovi čišćenja i pranja podvodnog dijela plovila
  • Dizalica: 100T (dizanje/spuštanje plovila)
  • Suvi vez-zimovnik
  • Električar
  • Hangar
  • Viljuškar

 

Brodovi se smještaju u servisnu zonu.

  • Za servis i popravke plovila potrebno se obratitii i unaprijed prijaviti upravi AD Marina Bar;
  • Nije dozvoljeno samostalno obavljanje bilo kakavih radova bez prethodnog odobrenja AD Marina Bar;

 

Za sve dodatne informacije obratite se Šefu servisne službe;

Srdjan Đuranović

e-mail: sdjuranovic@marina-bar.me

Mobitel: +382 69 914 444

 

 

 

Recepcija AD Marina Bar

Tif:  382 30 317786

E-mail: info@marina-bar.me

 

Kontakt