+382 30 317 786 info@marina-bar.me

Važni telefonski brojevi

Policija: 122

Vatrogasci: 123

Prva pomoć:  124

Jedinica za traganje i spašavanje na moru:  19833

Lučka kapetanija: 030 312 722

Benzinska stanica:  +382 (0)67 640 668 ;  067 273 537

Taxi:  19701

Željeznička stanica: +382( 0)30 301 615

Autobuska stanica: +382(0)30 346 141

Dom zdravlja: +382 30 311 001 or 124 (distance from Marina 300m)

Pošta: +382 30 312 219, Postal code: 85000 (Passenger Terminal-)

Medjunarodni pozivi u vanrednim situacijama – 112

Ministarstvo inostarnih poslova – 19819