+382 30 317 786 info@marina-bar.me

Suvi vez

SUVI VEZ – OTVORENI PROSTOR

Korišćenje suvog veza tarifira se po cijeni morskog veza uz pravo Marine da iznajmi morski vez za naznačeni period korišćenja suvog veza

U cijenu je uključeno korišćenje vode, korisćenje sanitarija i nadzor.

Godišnji i polugodišnji ugovor za smještaj na kopnu zaključuje se sa AD Marina Bar

U slučaju prijevremenog otkazivanja ugovora o vezu korisnik je obavezan uplatiti ukupnu ugovorenu obavezu i nema pravo na povraćaj uplaćenih sredstava;

Marina zadržava pravo izmjene cijene veza bez prethodne najave;

  • Broj suvih vezova 250+
  • Dužina broda 45m
  • Nadzor i obezbjeđenje

Rezerviši vez